Vilket jobb passar dig?

Hur vet man att det nuvarande jobbet är det rätta för en själv? Förvisso kan det vara kul, men är gräset grönare på andra sidan? Vi ska gå igenom karaktärsdrag för olika yrken. Vilket yrke känner du igen dig i tro?

Företagsförmedlare, mellanhanden för de som vill köpa och sälja företag

Först och främst måste vi förklara vad en företagsförmedlare är för något. Många, om inte alla, är bekanta med en vanlig mäklare. Då tänker vi nog på någon som hjälper till att sälja en fastighet alternativt hittar potentiella fastigheter som kan passa en köpare. Ifall vi ska sälja vår fastighet hjälper de till att marknadsföra den så att vi når ut till alla potentiella köpare. Tanken med detta är att det slutliga priset på fastigheten kommer vara högre än om vi hade gjort det själva. Från en köpares perspektiv så hittar en mäklare fastigheter som vi kanske inte annars hade hittat men även ger en bättre värdering så att vi inte betalar överpris.

På samma sätt fungerar det i köp och sälj av företag. Här kallas istället mäklaren för företagsförmedlare eller företagsmäklare. Dessa agerar mellanhanden för mindre företag som kanske inte vet hur man når köpare alternativt värderar små företag åt andra företag som vill växa inorganiskt. Principen för värdeskapandet är detsamma på denna marknad.

I vårt tycke bör en företagsmäklare vara social men även ingiva ett förtroende. Det är viktigt att företagsmäklaren är lyhörd och lyssnar på sin uppdragsgivare då ett sälj av sitt företag inte är något man gör varje dag. Ett exempel på ett kvalitativt företag som arbetar med företagsförmedling är Dahlins Företagsförmedling. De besitter just ovannämnda egenskaper.

Hur vet man vilka karaktärsdrag man har?

När man ska välja sitt framtida yrke är det bra att ha självinsikt. Hur är jag som person och hur agerar jag naturligt? Dessa frågor brukar vara en bra utgångspunkt för att få ett hum om ens sanna karaktärsdrag. Är det fortfarande luddigt så får man finna svaren i andras uppfattning om en själv. Hur brukar omgivningen beskriva dig? Är du extrovert eller introvert? Tar du initiativ eller väntar du på instruktioner? Dessa typer av “antingen eller”-frågor kan ge dig indikationer på hur du är och kan förenkla processen.

När du väl har kommit underfund med vilka karaktärsdrag du har idag kommer fas 2. Nu måste du ta ställning till om den person du är idag är den du vill vara imorgon. Känner du att du saknar vissa egenskaper är det kanske lämpligt att spetsa de och se om du kan anamma det. Fungerar det inte att skaffa nya karaktärsdrag får man acceptera att man är den man är och jobba utifrån de förutsättningar man har.

Är du händig kanske rörmokare är något för dig

Tidigt i skolgången blir man exponerad mot hantverkarbranschen. Träslöjd är ett ämne som tidigt testar din förmåga att jobba med händerna. Att skapa och lösa problem är vad ämnet lär ut och det är fundamentalt i arbetet som rörmokare. Här är dock fokuset på att hantera husets infrastruktur med rör och stammar som får hushållet att fungera smidigt.

Då en stor del av arbetet sker med händerna får man inte vara rätt att få smuts under naglarna. Det gäller att ha en bra översiktsbild av problem och planera lösningen innan man sätter igång. Ett av de vanligare problemen en rörmokare löser är stopp i avlopp. Vad som stoppar flödet i rören behöver man konstatera snabbt för att kunna lösa problemet snabbt. Här måste man kunna arbeta snabbt och med rätt tillvägagångssätt från första början för att göra kunden nöjd. Då man är inne i främmande personers hem gäller det även att ge ett trevligt bemötande så att kunden återkommer om liknande problem uppstår i framtiden.

För de som har svårlösta stopp i avlopp kan en spolbil vara ett bra alternativ. När någon söker på spolbil Stockholm vill de förmodligen ha hjälp omgående och därför behöver man som rörmokare kunna ställa om snabbt. Har man varit och bytt stammar i en lägenhet på Östermalm kan man nästa sekund spola rent rör i Solna. För att uppskatta rörmokaryrket bör man därför uppskatta ett mångsidigt yrke.

Rich dad poor dad och en elektriker

Robert Kiyosakis bok ”Rich Dad Poor Dad” handlar om att förstå ekonomiska begrepp som inkomster, utgifter, tillgångar och bördor. Det här kan appliceras på många yrken, inklusive elektriker. Jag tänker på en vän till mig som var en vanlig elektriker i bromma som bodde i en hyreslägenhet och jobbade på heltid. Han hade inga stora pengar över efter att ha betalat alla räkningar och levde ett vanligt medelklassliv.

Men sedan hände något som förändrade allt för honom. Han började köpa och renovera gamla hus och hyra ut dem som sommarstugor. Han använde sig av sitt eget kunnande och arbetskraft för att bygga om husen med billiga material och fick på så sätt låga kostnader. Detta gjorde att han kunde hyra ut dem till höga priser under sommarmånaderna och låga priser under resten av året. Genom att bygga upp sin verksamhet och köpa fler hus var han till slut i stånd att starta ett eget bolag. Bolaget äger nu nästan 20 olika vinterbonade stugor i norra delen av Storstockholm och hyr ut dem under året till högskolestudenter och sommarbesökare.

Han har byggt upp en verksamhet med ytters lite belånade pengar och som i princip är ett självspelande piano. Han fortsätter att köpa gamla hus efter sommarsäsongen, när priserna är som lägst, och renoverar dem under höst, vinter och vår. Sedan hyr han ut dem under sommaren för höga priser och börjar om på en ny kula. När han når 20 hus planerar han att gå i tidig pension och leva på avkastningen från sin verksamhet.

Detta visar att även som utbildad elektriker är det möjligt att bygga upp en framgångsrik verksamhet och bli en ”Rich Dad”. Det kräver en del kreativitet, entreprenörsanda och kunskap om ekonomi. Men med rätt planering och en vilja att ta risker kan det vara möjligt att uppnå ekonomisk frihet och leva ens drömliv.

Vad krävs för att få kalla sig “elektriker”?

För att bli en certifierad elektriker i Sverige krävs det att man genomgår en utbildning och att man tar ett examensbevis på yrkesprogrammet för El- och energiprogrammet på gymnasieskolan. Förutom detta examensbevis finns det ett antal certifieringar som en elektriker kan genomgå för att visa upp sin kompetens och sin kunskap inom området.

En certifiering som många väljer att genomgå är att bli en behörig installatör av larm- och säkerhetssystem. För att få denna behörighet krävs det att man har en godkänd utbildning inom larm- och säkerhetssystem samt att man har minst tre års erfarenhet inom området.

För att bli certifierad elektriker inom solcellsanläggningar krävs det att man har en utbildning i solcellsteknik samt att man har praktisk erfarenhet av installationer av solcellsanläggningar.

Förutom utbildning och erfarenhet finns det även krav på att en elektriker ska ha kunskap om gällande lagar och regler samt om arbetsmiljö och säkerhet. För att arbeta som elektriker måste man också ha kunskap om elsäkerhet och vara väl insatt i elsäkerhetsreglerna.

Om man vill starta en egen elfirma i Stockholm  eller bli en arbetsledare på en elektrikerfirma så krävs det även att man har kunskaper inom ekonomi och företagande. Detta kan man exempelvis skaffa genom att ta kurser inom företagsekonomi eller genom att läsa en högskoleutbildning inom området.