Vilket jobb passar dig?

Hur vet man att det nuvarande jobbet är det rätta för en själv? Förvisso kan det vara kul, men är gräset grönare på andra sidan? Vi ska gå igenom karaktärsdrag för olika yrken. Vilket yrke känner du igen dig i tro?

Företagsförmedlare, mellanhanden för de som vill köpa och sälja företag

Först och främst måste vi förklara vad en företagsförmedlare är för något. Många, om inte alla, är bekanta med en vanlig mäklare. Då tänker vi nog på någon som hjälper till att sälja en fastighet alternativt hittar potentiella fastigheter som kan passa en köpare. Ifall vi ska sälja vår fastighet hjälper de till att marknadsföra den så att vi når ut till alla potentiella köpare. Tanken med detta är att det slutliga priset på fastigheten kommer vara högre än om vi hade gjort det själva. Från en köpares perspektiv så hittar en mäklare fastigheter som vi kanske inte annars hade hittat men även ger en bättre värdering så att vi inte betalar överpris.

På samma sätt fungerar det i köp och sälj av företag. Här kallas istället mäklaren för företagsförmedlare eller företagsmäklare. Dessa agerar mellanhanden för mindre företag som kanske inte vet hur man når köpare alternativt värderar små företag åt andra företag som vill växa inorganiskt. Principen för värdeskapandet är detsamma på denna marknad.

I vårt tycke bör en företagsmäklare vara social men även ingiva ett förtroende. Det är viktigt att företagsmäklaren är lyhörd och lyssnar på sin uppdragsgivare då ett sälj av sitt företag inte är något man gör varje dag. Ett exempel på ett kvalitativt företag som arbetar med företagsförmedling är Dahlins Företagsförmedling. De besitter just ovannämnda egenskaper.

Hur vet man vilka karaktärsdrag man har?

När man ska välja sitt framtida yrke är det bra att ha självinsikt. Hur är jag som person och hur agerar jag naturligt? Dessa frågor brukar vara en bra utgångspunkt för att få ett hum om ens sanna karaktärsdrag. Är det fortfarande luddigt så får man finna svaren i andras uppfattning om en själv. Hur brukar omgivningen beskriva dig? Är du extrovert eller introvert? Tar du initiativ eller väntar du på instruktioner? Dessa typer av “antingen eller”-frågor kan ge dig indikationer på hur du är och kan förenkla processen.

När du väl har kommit underfund med vilka karaktärsdrag du har idag kommer fas 2. Nu måste du ta ställning till om den person du är idag är den du vill vara imorgon. Känner du att du saknar vissa egenskaper är det kanske lämpligt att spetsa de och se om du kan anamma det. Fungerar det inte att skaffa nya karaktärsdrag får man acceptera att man är den man är och jobba utifrån de förutsättningar man har.

Är du händig kanske rörmokare är något för dig

Tidigt i skolgången blir man exponerad mot hantverkarbranschen. Träslöjd är ett ämne som tidigt testar din förmåga att jobba med händerna. Att skapa och lösa problem är vad ämnet lär ut och det är fundamentalt i arbetet som rörmokare. Här är dock fokuset på att hantera husets infrastruktur med rör och stammar som får hushållet att fungera smidigt.

Då en stor del av arbetet sker med händerna får man inte vara rätt att få smuts under naglarna. Det gäller att ha en bra översiktsbild av problem och planera lösningen innan man sätter igång. Ett av de vanligare problemen en rörmokare löser är stopp i avlopp. Vad som stoppar flödet i rören behöver man konstatera snabbt för att kunna lösa problemet snabbt. Här måste man kunna arbeta snabbt och med rätt tillvägagångssätt från första början för att göra kunden nöjd. Då man är inne i främmande personers hem gäller det även att ge ett trevligt bemötande så att kunden återkommer om liknande problem uppstår i framtiden.

För de som har svårlösta stopp i avlopp kan en spolbil vara ett bra alternativ. När någon söker på spolbil Stockholm vill de förmodligen ha hjälp omgående och därför behöver man som rörmokare kunna ställa om snabbt. Har man varit och bytt stammar i en lägenhet på Östermalm kan man nästa sekund spola rent rör i Solna. För att uppskatta rörmokaryrket bör man därför uppskatta ett mångsidigt yrke.